O nama

Osnivači nezavisne male pivovare "Pivovara Legionar" d.o.o. su Ante Drmić (35) i Marko Tokić (35). Ante je diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a Marko na Prehrambeno - tehnološkom fakultetu u Osijeku. Pivo su počeli proizvoditi 2011. godine iz hobija, a prije dvije godine odlučili su kapitalizirati znanje stečeno na fakultetima, radu u svojim strukama, proučavanju stručne literature iz područja pivarstva i naravno, kućnom kuhanju piva.

Budući da je oprema za proizvodnju piva iznimno skupa odlučili su sami napraviti svu opremu. Ante je konstruirao 90% opreme te u potpunosti projektirao cijeli tehnološki proces proizvodnje uz konzultacije s Markom, koji je pazio da sva oprema zadovoljava prehrambene standarde.

Krajem 2015. godine kada je gotova sva oprema bila izrađena uvidjeli su da proizvodnju mogu pokrivati njih dvojica, ali ostale poslove kao što su prodaja, marketing, distribucija i sl. ne mogu sami kvalitetno odraditi. Tada se timu priključio kao suvlasnik Domagoj Staklenac, dipl.oec. (35) koji je već bio dobro upoznat u projekt otvorenja pivovare, a također je bio i redovni degustator i kritičar njihovih piva. Ulaskom Domagoja u poduzeće, simbioza triju različitih struka i iskustava odmah na početku poslovanja pokazalo se kao dobar potez.